Archive

Gao lletres és una agència cultural creada l’any 2003 per Pep Subirós, Ramon Espelt i Eulàlia Bosch.

Projectes web en col·laboració amb Ramon Espelt i El Taller Interactivo

La Pedrera, 2008

Institut Municipal d'Educació de Barcelona, 2010

Interacció 2018

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more
Accept